Kommande i kårkalendern

No events found

IT-gruppen sköter om kårens IT-system (med undantag av hemsidan/webblösningen som Kommunikationsgruppen sköter)

Uppgifter:

  1. E-postadresser och användarkonto: Skapande och utdelning av e-postadresser och användarkonto för nya ledare i kåren. I detta ingår att de nya ledare får en introduktion till kårens IT-miljö.
  2. E-postlistor: Uppdatering/synkronisering av listorna för avdelningar, ledarteam och arbetsgrupper mot medlemsregistret. Säkerställande av driftsäkerhet och felsökning vid behov.
  3. Nätverk: Underhåll och uppdatering av nätverket i Holken (inkl. abonnemang och router)
  4. Serverlösning och Filarkiv: Underhåll och uppdatering av serverlösning och tillhörande hård- och mjukvara. Säkerställande av driftsäkerhet och felsökning vid behov.
  5. Underhåll och uppdatering av datorer och skrivare i Holken

IT-gruppen stämmer av sina aktiviteter med kommunikationsgruppen vad det gäller hantering av hemsidan.

Efter Kårstämman, när en ny IT-grupp är tillsatt, ansvarar sammankallande i IT-gruppen för att fördela ansvarsområdena inom gruppen och att informera KS om hur ansvaret fördelas. Verksamhetsåret inleds med ett Kickoff-möte i oktober.

För support, maila till . För att nå medlemmarna i IT-gruppen maila istället.