Lägerkommittén (LÄKO) har som uppgift att planlägga och genomföra läger som beslutas om på Kårstämman.

Uppgifter:

  • Att planera och genomföra sommarens läger.
  • Att sätta ihop en budget för att kunna fastställa en avgift för lägret.
  • Att sätta ihop ett program med aktiviteter och uppgifter som deltagarna kan delta i
  • Att se till att transporter och resor från och till lägret erbjuds.
  • Att se till att det utses personer som har olika befattningar, med ansvar för olika områden, såsom lägeransvarig, säkerhet och sjukvård.
  • Att göra uppföljning och dokumentera arbetet, samt föra vidare information och erfarenheter till nästa LÄKO.
  • Att rapportera till kårstyrelsen (KS) hur det hela fortskrider.