Kommande i kårkalendern

Inga evenemang hittades.

 

Välkommen till Sollentuna Södra Scoutkår!

Sollentuna Södra Scoutkår är en av landets största scoutkårer. Vi bedriver scouting och segling genom äventyr och ledarskap för barn, unga och vuxna. Vårat hus Holken ligger i Tegelhagen i södra Sollentuna.

I helgen har det varit Demokratijamboree (förkortas DJ) och Scouternas stämma (stämma = årsmöte, som vår egen kårstämma) vilket innebar att ca 1 000 scouter från hela Sverige samlades i Karlstad för att besluta om Scouternas framtid. Varje kår har möjlighet att skicka ombud (personer som får rösta) och från Sollentuna Södra var vi sex ombud på plats. Vi som var där är väldigt nöjda med helgen. Det har förts många givande diskussioner och det har tagits flera vettiga beslut. För att sprida kunskap om vad vi beslutat tänkte vi här redogöra för en del av vad vi kommit fram till under helgen, med fokus på sådant som vi tror är av intresse för medlemmarna i kåren.


Märken
En punkt som diskuterades på stämman är kopplat till Scouternas nationella märken. Det framkom önskemål om möjligheten att ta fram egna patrull-, bevis- och intressemärken som liknar de officiella märkena. Det beslutades att det ska tas fram mallar för att underlätta detta. Det innebär exempelvis att patrullerna i våra avdelningar skulle kunna ha som projekt att göra egna patrullmärken.

Arrangemangskatalog
Ledare och lite äldre scouter kanske är bekanta med den kurskatalog över utbildningar som finns på Scouternas folkhögskolas hemsida. Vi bestämde i helgen att det ska tas fram en liknande katalog fast för arrangemang så att det blir enklare att hitta arrangemang som en kan delta på. Kurskatalogen hittas här.

Urvalsprocess för arrangemang
När det första antagningsbeskedet till Världsscoutjamboreen i Nordamerika 2019 kom ut i somras uppkom en del diskussion om den urvalsmetod som använts för arrangemanget. Urvalet skedde slumpvis och mer om detta går att läsa här. Utifrån denna diskussion uppkom en motion (= förslag från medlem) som istället ville att vi i framtiden ska använda oss av “först till kvarn” som metod. Stämman valde dock att avslå (= säga nej till) det förslaget. Vi beslutade att utreda antagningsprocessen för deltagare till internationella arrangemang, vilket innebär att vi vill ta reda på hur denna process kan göras så bra som möjligt.


Scoutdräkten
Den officiella scoutklädseln kallas scoutdräkten. Den består av scoutskjorta, scoutt-shirt eller scoutpikétröja i kombination med scouthalsduk. På stämman diskuteras ifall färgen på scoutloggan spelar någon eller inte. Det beslutades att bara tröjor med scoutsymbolen i vitt inräknas i scoutdräkten, vilket innebär att exempelvis tröjan med regnbågsfärgat tryck  inte räknas in där. Utöver själva scoutdräkten finns också andra scoutkläder, som tydligt visar att en är scout.


WOSM och WAGGGS
Scoutrörelsen finns i 216 länder i världen. Det finns två världsscoutorganisationer som heter WOSM (World Organization of the Scout Movement) och WAGGGS (World Association for Girl Guides and Girl Scouts). Mer om dessa organisationer kan du läsa här. De har lite olika fokus vilket förklaras tydligare i länken ovan men kort sagt kan sägas att WOSM accepterar både killar och tjejer medan WAGGGS  bara accepterar tjejer. Vår svenska scoutorganisation, Scouterna, är ansluten till både WOSM och WAGGGS. Alla svenska scouter som inte identifierar sig som tjejer är medlemmar i WOSM, medan de som identifierar sig som tjejer är medlemmar i WAGGGS. På din scoutskjorta bär du antagligen något av dessa märken på din högra ärm.

Eftersom WOSM tidigare bara varit öppet för pojkar medan WAGGGS bara accepterat tjejer har dessa världsscoutorganisationers märken i folkmun kallats pojk- respektive flickscoutmärket. Under stämman har vi diskuterat problematiken kring dessa benämningar och vikten av att sprida vad märkena egentligen står för. Inom den svenska scoutrörelsen har vi sedan tidigare uppmärksammat att alla människor inte definierar sig som antingen tjej eller kille och i det nationella medlemsregistret (Scoutnet) finns “annat” som alternativ på kön. På internationell nivå tenderar dock förändring att gå lite trögare.

Trygga Möten
Trygga Möten syftar till att barn ska vara trygga i sin fritidsverksamhet, du kan läsa mer om det här. Grunden i Trygga Möten är en webbkurs som är obligatorisk för alla ledare* att gå (kårens ledare skickar sitt intyg till konsulenten på ). I dagsläget finns kursen bara som webbkurs men på stämman beslutade vi att livekurser med samma innehåll också ska kunna finnas som alternativ. Dessutom beslutade vi att införa frivilliga påbyggnadskurser med mer specifik inriktning.
*I Scouternas nationella policy står att alla som är över 15 år, har ledaruppdrag och återkommande träffar barn i Scouterna ska genomgå utbildning i Trygga Möten minst var tredje år. Policyn finns här.

Luddes stipendium
Det har inte alltid varit en självklarhet i Sverige att flickor och pojkar har kunnat vara scouter tillsammans. Från början var det uppdelat i flickscouterna och pojkscouterna, tills att det slogs ihop för runt 50 år sedan. Ett arv från flickscouttiden är utmärkelsen Luddes stipendium som delas ut till en förtjänstfull kvinnlig scoutledare. Vi rekommenderar att läsa mer om hur stipendiet instiftades här. Denna punkt kom till för att uppmärksamma att stipendiet höll på att avvecklas och stämman beslutade istället att det ska delas ut årligen. Vi som var ombud från kåren hade inte hört om Luddes stipendium tidigare och valde att ta med punkten här för att uppmärksamma den.
--Det som har nämnts ovan är bara en liten del av allt som har behandlats under stämman, för mer info om Demokratijamboreen kan du kolla in Scouternas hemsida. Om du vill se vad som delats på sociala medier kopplat till Demokratijamboreen kan du kika på #DJ18

Vill du också vara med på en Demokratijamboree? Nästa DJ kommer sannolikt äga rum i november 2020 och Sollentuna Södra Scoutkår brukar utse ombud till den under kårstämman samma år.