Kommande i kårkalendern

No events found

1922 bildade tolv pojkar den första scoutavdelningen i Sollentuna. Kamrer Erik Norman på Ulvsäter (en gård söder om Skansen vid Edsviken) blev den första ledaren. De träffades en gång i veckan och höll till på gården Ulvsäters marker. Det var friluftsscouting för hela slanten, och man var endast inomhus vid något enstaka tillfälle. Avdelningen kom att tillhöra Kristliga Föreningen av Unga Män (KFUM). Redan den första sommaren var man med på ett stort läger vid Sparreholm tillsammans med många andra kårer.

1930 gick Sollentunakåren ur KFUM och över till Svenska Scoutförbundet, eftersom de inte ansåg sig klara av kravet att hålla bibelstudier med scouterna.

1931 bildades Sollentuna Flickscoutkår.

holk1liggande1932 hade pojkscoutverksamheten blivit så stor att den delades upp i tre kolonner. Kolonn III höll till Helenelund och Edsviken och höll till i en liten scoutstuga vill Helenelundsskolan.

1946 delades flickscoutkåren i Sollentuna. Flickscoutkår I höll till i Norrviken och Sollentuna och Flickscoutkår II bestod av flickor från Tureberg och Helenelund.

1952 hade Sollentunakåren - pojkscoutkåren - cirka 150 medlemmar.

1957 bildades Sollentuna Flickscoutkår III genom att flickorna från Helenelund och Tureberg delade upp sig i två separata kårer. Det första gemensamma distriktslägret, Mörtsundalägret, för både flickor och pojkar gick av stapeln. Flickornas och pojkarnas byar låg cirka 1 km ifrån varandra.
Samma år hade pojkscouterna två båtar: Scoutsnipan Havsörnen med nr 30 i seglet och Manjana, en fin blekingseka. Dessa båtar lade grunden till Sollentuna Södras nuvarande sjöverksamhet.

1959 invigdes Helenelunds scoutgård på Hedvigsdalsvägen. Scoutgården fick namnet Holken under en tävling och förslaget kom från en blåvingeledare. Stiftelsen Helenelunds Scoutgård bildades och förvaltar sedan dess Holken.

valborg1960 delades Sollentunakåren i tre kårer. Kolonn III bildar tillsammans med Sollentuna Flickscoutkår III och Gullpudrans Blåvingering Sollentuna Södra Scoutkår Verksamheten bedrevs i form av Blåvingar (flickor 8-9 år), Vargungar (pojkar 8-9 år) och Pojk- respektive Flickscouter.
Utöver avdelningsarbetet ordnade kåren julgransförsäljning, valborgsfirande och det första Vindalsölägret.
Sollentuna Södra Scoutkår hade 204 medlemmar.

1962 var terminsavgiften 7:50 kr. Man kunde hyra Holkens stora lokal för 35 kr, smårum för 10 kr och köket för 15 kr.

1968 kom ”det nya programmet” som medför ny åldersindelning: Blåvingar och Vargungar (skolår 2-3), Juniorscout (skolår 4-5), Scout (skolår 6-8) och Senior (skolår 9 och uppåt). Terminsavgiften är 15 kr och vinsten från julgransförsäljningen uppgår till 4 000 kr.

1969 köpte kåren två sprillans nya segelbåtar, modell Seacat – Plasque och Squette.

1975 fick Sollentuna Södra Scoutkår via omvägar ett beduintält som lämnats kvar av en marockansk prins på norska lägret Nordjamb det året. Efter en period i glömska används numera tältet - Kamelen - regelbundet på läger av kårens seniorer.

byggf1976 låg gamla Holken i vägen för Tegelhagens nya bebyggelse. Därför byggdes och invigdes den nya scoutgården Holken på Skogstopsvägen.

1978 fick Holken och Sollentuna Södra Scoutkår besök av Kung Carl XVI Gustaf.

1986 byggdes Holken till med en samlingslokal och bland annat ett ledarrum på övervåningen. Kåren hade därmed 810 m3 scoutlokal.

1996 hade kåren har 375 medlemmar.

isbana21997 inleddes med en fantastisk is på Edsviken.
Kåren började sälja korv och blåbärssoppa samt plogade skridskobana på Edsvikens is till skridskoåkares och kårens fromma.

1998 byggdes Skutan som ersatte det gamla båthuset.

2006 hade kåren 433 medlemmar.

2007 fick alla scouter i Sverige en gemensam scoutdräkt och samlades till nationell jamboree, Jingiijamboree, i Rinkaby i Skåne.
Sollentuna Södra var där.

2009 lanserades Scouterna med ett nytt gemensamt program, ny åldersindelning och ett nytt märkessystem.

2011 samlade världens scouter i Rinkaby i Skåne under World Scout Jamboree Sweden 2011.
Sollentuna Södra var där tillsammans med 29 000 scouter från hela världen.

2krona2012 har kåren 543 registrerade medlemmar 25 september som är dagen för 90-årsjubileet av scouting i Sollentuna. Sollentuna Södra är Sveriges största scoutkår.
Terminsavgiften är 530 kr och att hyra Holken en lördag kostar 5 250 kr.
Kåren har fem kölbåtar (3 Seacat och 2 J-17), sju 2-kronor, sexton optimistjollar och tre följebåtar.