Valberedningens uppdrag är att ta fram ett förslag på personer till kårens arbetsgrupper.

Uppgifter:

  • Valberedningen ska på stämmans uppdrag föreslå personer till kårstyrelsen, revisorer, Stiftelsen Helenelunds Scoutgård samt valberedningen.
  • Valberedningen rekryterar och bekräftar också medlemmar till kårens olika arbetsgrupper.
  • Valberedningen föreslår en person till varje valbar plats/befattning.