Kommande i kårkalendern

No events found

Alkohol- och narkotikapolicy

Sollentuna Södra Scoutkår är medlem i Scouterna och följer dess alkoholpolicy.

”All verksamhet inom scouterna skall kännas trygg och säker för alla inblandade, unga som vuxna. Därför ska alla Scouternas arrangemang vara fria från alkohol. Med detta menas både nationella arrangemang och läger samt löpande verksamhet i lokala kårer och distrikt. Detta gäller alltså både arrangemang enbart för scouter och sådana som är öppna för allmänheten, där Scouterna står som arrangör. När man representerar Scouterna på aktiviteter som någon annan arrangerar får man inte dricka alkohol. Vi är förebilder i hur vi agerar och reflekterar därför över vår syn på alkohol. Därför uppträder man självklart inte berusad. All verksamhet i Scouterna ska vara helt fri från narkotika.” Demokratijamboreen 2014.

Därför är alla Sollentuna Södra Scoutkårs arrangemang alkohol- och narkotikafria.

Seglingsregler - se Ledar-ABC

Regler kring hajk- och lägerbidrag - se Ledar-ABC